Prolyte Systems obuhvaća velik broj krovnih konstrukcija ( različitog dizajna i širokog raspona nosivosti), PA Toweri (samostalne noseće konstrukcije za razglasne sisteme), noseće konstrukcije za LED ekrane. Bazirano na Prolytovim dijelovima konstrukcija (truss-u) ove složene strukture  stvaraju učinkovite i ekonomski prihvatljive invensticije jer su prilagodljive i mogu rasti zajedno za vašim potrebama

ARC krov

Fixna konstrukcija, koja se bazira na tri polukružna trussa montirana na bočne stranice.

Više detalja

Tunnel krov

Fixna konstrukcija, koja se bazira na polukružnim trussevima koji formiraju kompletan luk.

Više detalja

Flat krov

Krov koji se bazira na MPT stupovima, motorizirana i nemotorizirana verzija, lagani pad prema stražnjem dijelu (krov na jednu vodu), jednostavan za montažu.

Više detalja

CLT krov

Krov ovalnog oblika koji se bazira na standardnom MPT krovu, te ga je moguće lako transformirati u CLT krov. Modularan je, dodavanjem ili oduzimanjem 3m sekcija moguće ga je lako proširivati.

Više detalja

Giant Arc Krov

LT Krov

MPT Krov

Space krov

ST Krov